my_caravel_analog_project: This is my first project. 6-bit saradc.

Clone this repo:

Branches

  1. ca414da final gds oasis by Jeff DiCorpo · 1 year, 4 months ago main
  2. 8edeee2 update by ranan-usp · 1 year, 9 months ago
  3. 6607f9e update by ranan-usp · 1 year, 9 months ago
  4. 999d405 update by ranan-usp · 1 year, 9 months ago
  5. 0657793 update by ranan-usp · 1 year, 9 months ago

Caravel Analog User

En multaj lokoj de Ĉinio estis temploj de drako-reĝo. Dum trosekeco oni preĝis en la temploj, ke la drako-reĝo donu pluvon al la homa mondo. Tiam drako estis simbolo de la supernatura estaĵo. Kaj pli poste, ĝi fariĝis prapatro de la plej altaj regantoj kaj simbolis la absolutan aŭtoritaton de feŭda imperiestro. La imperiestro pretendis, ke li estas filo de la drako. Ĉiuj liaj vivbezonaĵoj portis la nomon drako kaj estis ornamitaj per diversaj drakofiguroj. Nun ĉie en Ĉinio videblas drako-ornamentaĵoj kaj cirkulas legendoj pri drakoj.