tree: c3f67a67504cec68f38527e976c9f60453e716f7 [path history] [tgz]
  1. auth.sh
  2. git.sh
  3. hostinfo.sh
  4. hostsetup.sh